E-Fence ​

מערכת גידור מחשמלת דיגיטלית משופרת

מערכת הגידור החשמלית ההיקפית של GM Afcon פועלת לא רק כהרתעה פיזית ופסיכולוגית עבור חודרים עתידיים, אלא גם שומרת על יכולות גילוי ניסיון החדירה בפועל והפעלת אמצעי אזעקה בהתאם.

מערכת האבטחה המתקדמת הזו כוללת טכנולוגיה דיגיטלית אדפטיבית (ADT), אשר מתאימה באופן רציף את סף הזיהוי בהתאם לתנאי מזג האוויר המשתנים. על ידי הבטחת רגישות זיהוי אופטימלית בכל רגע נתון לאורך השנה, המערכת מסוגלת להפחית משמעותית את שיעורי אזעקת השווא בהשוואה למערכות מתחרות הנשלטות אנלוגית.

תכונות עיקריות