פתרונות

תשתיות קריטיות

מתשתיות מים וחשמל ועד גז ונפט, תחנות בסיס סלולריות ואנטנות ועוד, אתרים שונים בעלי חשיבות קריטית זקוקים להגנה מתמדת מפני פולשים. מערכת האבטחה ההיקפית V-ALERT של GM Afcon מאפשרת הגנה מרבית על תשתיות קריטיות מפני פריצות ונזקים. בישראל הטמיעה החברה את המערכת עבור מקורות, חברת המים הארצית, לשמירה מפני איומים כמו הרעלה אפשרית של מי השתייה.